VAT 0% dla szkół i placówek oświatowych

Zastosowanie preferencyjnej stawki VAT do dostawy sprzętu komputerowego do placówek oświatowych

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi placówki oświatowe, organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym, maja prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0%. W praktyce placówka płaci za zakupiony towar jedynie kwotę netto.

Zgodnie z definicją podaną w Ustawie zerowa stawka VAT obowiązuje:

– szkoły i przedszkola publiczne
– szkoły i przedszkola niepubliczne
– szkoły wyższe
– organizacje charytatywne edukacyjne lub humanitarne w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
– placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wykaz sprzętu objętego 0% VAT:

– jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
– drukarki
– skanery
– urządzenia komputerowe dla osób niewidomych (do pism Braille`a, dla osób niewidomych i niedowidzących)
– urządzenia do transmisji danych cyfrowych – koncentratory, switche seciowe, routery i modemy

Jak zakupić sprzęt komputerowy z zerową stawką VAT:

Zgodnie z Ustawą dostawca sprzętu komputerowego może zrealizować sprzedaż na podstawie dokumentacji otrzymanej od placówki oświatowej dokonującej zakupu (zamówienie dla placówki oświatowej). W zamówieniu tym organ nadzorujący zakup sprzętu zaświadcza, że zamówienie sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną.

Czyli dwa kroki:

  1. należy wypełnić zamówienie dla placówki oświatowej skierowane do firmy CYBERlabs-Systemy Informatyczne, formularz zamówienia dostępny do pobrania znajduje się tutaj
  2. należy otrzymać potwierdzenie organu nadzorującego, którym w praktyce może być:
  • Wydział edukacji urzędu gminy
  • Kuratorium Oświatowe
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy do zakupu sprzętu komputerowego dla szkół z zerową stawką VAT!

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.
W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:
– posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
– posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące stawki VAT 0%, możesz do nas zadzwonić i dowiedzieć się wszystkiego, co Cię interesuje z naszej oferty. Jesteśmy dostępni w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze.