Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, sklep@cyberzakupy.pl , telefon: +48 500066644

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z zakupem i dostawą towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane zebrane na skutek wizyty w Sklepie, nie są profilowane, są zbierane tylko w celach statystycznych informujących Sklep o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klientów.

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej)

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego. Dane są przekazywane do podmiotów obsługujących płatności elektroniczne oraz spedycję w celu realizacji zwartej umowy kupna-sprzedaży

7. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.4 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

 

Usunięcie konta i danych ze sklepu może nastapić na wyraźne zlecenie przysłane za pomoca formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt.

Informujemy, że ze względów na przepisy podatkowe, całkowite usunięcie danych, jest mozliwe ze sklepu, ale nie z systemu księgowego. Przepisy podatkowe obligują nas do przetrzymywania historii transakcji przez okreslony prawem okres.

Jeśli chcesz usunąć konto ze sklepu, w formularzu podaj swój login oraz dopisek: “Wnoszę o całkowite usunięcie mojego konta i danych ze sklepu cyberZAKUPY, działającego pod adresem https://cyberzakupy.pl. Mam świadomość, że moje dane i historia transakcji będą przechowywane przez właściciela sklepu przez okres określony w ustawie o Rachunkowości.”

Po otrzymaniu formularza z poprawnie wypełnioną treścią, sklep cyberZAKUPY potwierdzi usunięcie danych za pomocą e-mail.